בנווה אביבים, ברב אשי, דופלקס גג מחיר: 8,350,000 ₪

Tel Aviv

property number :

8,350,000 price
230 interior (sq. m.)
85 balcony (sq. m.)
85 roof (sq. m.)
6 rooms
3 bathrooms
3 partial bathrooms

Description

Neighborhood

location

Inquire